Dôležité termíny


Termín konania seminára: 18.5.2022

Záväzné prihlasovanie na seminár: do 13.5.2022