Acesr.sk             


ASOCIÁCIA ČISTIARENSKÝCH EXPERTOV SR (AČE SR)

a  

Oddelenie environmentálneho inžinierstva ÚCHEI FChPT STU v BratislaveVás pozývajú na odborný seminár


Koreňové ČOV východisko z núdze pre malé obce?
Stredisko Detskej misie Prameň, Častá                                                                  18. máj 2022