Kontakt


Sekretariát seminára

Oddelenie environmentálneho inžinierstva

FChPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1

e-mail: igor.bodik@stuba.sk, tel.: +421 903 848 306


Organizačné otázky: prof. Ing. Igor Bodík, PhD. (igor.bodik@stuba.sk)

Technická podpora: Ing. Ronald Zakhar, PhD. (ronald.zakhar@stuba.sk)

Fakturácia: Ing. Zuzana Imreová, PhD. (zuzana.imreova@stuba.sk)


www.acesr.sk

www.detskamisia.sk